Futbolkalar 200g 65% Pagta 35% Poliester lomaý lomaý “Unisex” köýnek, ýörite logotip çap etmek üçin “Premium” erkekler üçin boş futbolkalar

Gysga düşündiriş:

nusga arra ngement: taýýar nusga, derrew ibermegi tertipläň. 5-10 iş gününiň içinde ýörite nusga.

esasan dizaýna we umumy mukdaryna görä alynýan nusga bahasy. Her stilde MOQ 1000PCS ýeteniňizde nusga bahasy yzyna gaýtarylyp bilner.

Biziň artykmaçlygymyz: pes MOQ, bäsdeşlik derejesi, aýratyn ussatlyk, hil kepilligi, ösen enjamlar, güýçli satuw topary we 100-den gowrak tejribeli işçi, gysga önümçilik wagty, çalt reaksiýa, çalt eltip bermek, satuwdan soňky hyzmatlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

aladanyň mazmuny gsm Möwsüm stil ady reňk ululygy aýratynlyklary
60% pagta 40% poliester 180g / gepleşik ýaz we tomus PLU251505 2-12 ýyl futbolka  Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta 180g / gepleşik ýaz we tomus PLU245933 2-12 ýyl futbolka Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta 180g / gepleşik ýaz we tomus PLU245349 2-12 ýyl futbolka Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PLU246346 2-12 ýyl futbolka Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PLU245501 2-3 ýyl futbolka Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PLU248662 Çagalar uzyn ýeňli köýnek. Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PG278 Çagalar futbolkasy Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PG546 Çagalar futbolkasy Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PG872 Çagalar futbolkasy Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk
100% pagta gepleşik geçirip bolar ýaz we tomus PG114 Çagalar futbolkasy Köp reňkli islege görä, Pantone No. görnüşinde düzülip bilner. Köp ölçegli islege bagly: XXS-XXXL. Gysga garşy, dermanlara garşy, Durnukly, dem alýan, gysylan we goşmaça ululyk

 

img


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler